Navrhneme, poradíme, postavíme...

Úvod ÚvodVýstavba rodinných domov a chát

Komplexná ponuka služieb pre záujemcov o novostavbu rodinného domu alebo chaty.

Výber pozemku

Pokiaľ k relizácii výstavby ešte nedisponujete pozemkom s výberom Vám radi pomôžeme.
Našim klientom ponúkame bezplatnú konzultáciu k zhodnoteniu o vhodnosti parcely pre Váš zámer k výstavbe domu, vrátane osadenia domu s orientáciou svetových strán, využiteľnosti, napojení na inžinierske siete a pod.

 

Kontaktujte nás a my pre Vás pripravíme ponuky podľa Vašich pokynov a pomôžeme vybrať vhodný pozemok pre Váš nový domov.

Návrh projektu domu

Pokiaľ už projektovú dokumentáciu projektantom máte navrhnutú stavbu realizujeme podňľa Vami navrhnutého projektu. Projektovú dokumentáciu našim zákazníkom vieme vypracovať na mieru, na základe Vášho zadania.

 

Stavebné povolenie

Nevyhnutným krokom na ceste za bývaním v rodinnom dome je získanie stavebného povolenia.
Tento často zdĺhavý proces, počas ktorého je potrebné získať niekoľko kladných vyjadrení, počnúc orgánmi štátnej správy a vlastníkmi susedných nehnuteľností končiac, naši klienti absolvovať nemusia. Všetko potrebné sa už odohráva paralelne na pozadí vo fáze prípravy projektovej dokumentácie v našej réžii.

Výstavba

Vyústením všetkých nami poskytovaných služieb pri príprave rodinného domu nasleduje hlavná činnosť našej firmy: samotná výstavba domu, ktorú realizujeme plne vo vlastnej réžii a kompletne zabezpečujeme:

  • výstavbu od základov až po kolaudáciu;
  • dodávku všetkých materiálov;
  • stavebné práce vedené autorizovaným stavbyvedúcim a kontrolované stavebným dozorom;
  • vedenie detailného stavebného denníka;
  • získanie a kompletáž všetkých atestov, revízií, certifikátov a záruk na materiály;
  • vyčistenie stavby, staveniska a pozemku;
  • poradenstvo s interiérovým riešením;
  • servis pri kolaudácii stavby
  • šťahovanie a montáž nábytku, kuchynskej linky prípadne iných zariadení. 

Základová doska

Založenie stavby je nesmierne dôležitou súčasťou pre budúcu kvalitu celej stavby. Vždy sa jedná o jedinečné a individuálne riešenie závislé od pomerov pozemku.


Ceny všetkých programov typových domov už uvažujú aj s kompletnou základovou doskou, pri základnej špecifikácii: zakladanie na rovine, základový pás hĺbky 90 cm pod budúci terén, 1DT-tvárnica nad stiahnutú ornicu, betón triedy C15/20, armovanie dosky kari sieťou 150x150x6, hr.dosky 150mm, ležatá kanalizácia, voda a uzemnenie podľa daného projektu.

 

Každé zakladanie sa posudzuje individuálne, ale daný model slúži k tomu, že aj prípadné zmeny v zakladaní na Vašom pozemku pri iných špecifikách, už len pomerne málo zmenia garantovanú cenu dodávky domu.

 

Projekt manažér a stavbyvedúci

Výstavba Vášho domu bude organizovaná 2 manažérmi - projekt manažérom a stavbyvedúcim.
Všetko spojené s prípravou stavby, samotnou realizáciou, či odovzdávaním stavby budete riešiť s jedným človekom - manažérom projektu. Samotné práce na stavbe sú vedené stavbyvedúcim.

 

Projekt menežér

Je s Vami v bezprostrednom kontakte počas celej doby prípravy, výstavby a aj po dokončení. Informuje Vás o postupe výstavby, vedie kontrolné dni a a jeho maximálnym záujmom je odovzdať Vám načas kvalitné dielo.

Stavbyvedúci

Vedie dennú organizáciu činností na stavbe, vedie stavebný denník, komunikáciu so stavebným dozorom, harmonogram výstavby, atď. Kontroluje a zodpovedá za skutočne technické prevedenie realizovanej stavby podľa projektovej dokumentácie.

Tím stavbárov spolupracuje počas výstavby s našimi projektantmi a výsledkom je skrátenie doby dodania a vysoká kvalita výsledného diela.