Stavebné povolenie, kolaudácia a iné dokumenty vyriešime za vás.

Úvod ÚvodPovolenia

ČO VŠETKO POTREBUJEM VEDIEŤ PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY


Samotná výstavba rodinného domu alebo chaty je realizáciou plánovaného projektu, ktorý vám v prvom kroku musí byť navrhnutý a spracovaný projektantom v papierovej forme a predložený príslušným úradom na schválenie spolu s ďalšími potvrdeniami a dokladmi od potrebných inštitúcií ako súbor dokumentov odovzdávaný príslušnému úradu za účelom získania stavebného povolenia.

 


AKO ZÍSKAŤ STAVEBNÉ POVOLENIE JEDNODUCHO


Určite ste už počuli o komplikáciách s vybavovaním stavebného povolenia. Žiadatelia oň sa musia pripraviť na siahodlhé ťahanice a opätovné návštevy úradov, kde sa bežne stretávajú s neochotou úradníkov pomôcť, vysvetliť, poradiť. Zväčša sú zavalení množstvom nových informácií a nezrozumiteľnými formulármi. Pokiaľ sa žiadateľ neorientuje v novinkách a zákonoch súvisiacich so stavebnými povoleniami je takmer nemožné povolenie získať bez komplikácii. Navyše samozrejme za predpokladu, že máte v pracovné dni možnosť uvoľnenia z práce a v stránkové dni úrady obiehať. Oveľa jednoduchšie je zveriť sa nám a nechať všetky peripetije akolo úradou na nás. So získavaním stavebného povolenia máme bohaté skúsenosti a to aj v komplikovanejších prípadoch. O žiadne “papierovačky” sa nemusíte starať. O všetko sa postaráme a to len za 0,6 % z celkovej ceny stavby. Zistite viac, napíšte nám.

 

 

 

Ak by ste sa rozhodli vybaviť si stavebné povolenie po vlastnej línii, pozostáva z nasledovných krokov:

Postup, ktorý sme pre vás zosumarizovali, sa týka len preklasifikovaných pozemkov na C-ečkové parcely, parcely, na ktoré sú vyňaté z územného plánu, na ktorých je možné stavať a žiadať o stavebné povolenie. My pre vás vieme zabezpečiť aj tento krok, ak je to vo vašom prípade potrebné. Napíšte nám a poskytneme vám podrobnejšie informácie.

Na príslušnom stavebnom úrade, alebo na ich stránke, nájdete tlačivo na stavebné povolenie, ktoré je potrebné vypísať. Na jeho vyplnenie budete potrebovať tieto informácie:

 • Druh, účel a miesto stavby
 • Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby
 • Číslo a druh parcely
 • Informáciu o tom, či bude stavba stavané svojpomocne, alebo stavebníkmi, či na kľúč
 • Zoznam susediacich pozemkov s ich majiteľmi a ďalšie.

K vyplnenej žiadosti budete potrebovať pravdepodobne všetky tieto prílohy:

 • Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach.
 • Meno a adresa stavebného dozoru, ak stavbu realizujete svojpomocne.
 • Názov a adresa dodávateľa stavby, s fotokópiou oprávnenie na stavebné úkony, v prípade ak bude stavba realizovaná dodávateľom.
 • List vlastníctva k pozemku pod plánovanou stavbou.
 • Právoplatné územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby.
 • Vyjadrenie príslušných správcov sietí.
 • Vyjadrenie ďalších inštitúcií, podľa požiadaviek konkrétneho stavebného úradu.